Faculty

Director

Dr. Liping Di
Professor

Associate Directors

Dr. Daniel Q. Tong
Associate Professor
Dr. Wenli Yang
Research Professor
Dr. Eugene G. Yu
Research Associate Professor

Affiliate Faculty

Dr. Ruixin Yang
Associate Professor
Dr. Jie Zhang
Professor

Adjunct Faculty

Dr. Changyong Cao
NOAA
Dr. Hampapuram K. Ramapriyan
NASA
Dr. Liangzhi You
IFPRI
Dr. Zhengwei Yang
USDA NASS
Dr. Yuqi Bai
Tsinghua University
Dr. Pius Lee
NOAA

Research Scientists

Dr. Suhung Shen
Research Professor
Dr. Zhong Liu
Research Professor
Dr. Peisheng Zhao
Research Associate Professor
Dr. Liying Guo
Research Associate Professor
Dr. Patrick Campbell
Research Assistant Professor
Dr. Gil Heo
Research Assistant Professor
Dr. Min Huang
Research Assistant Professor
Dr. Youhua Tang
Research Assistant Professor
Dr. Ziheng Sun
Research Assistant Professor
Dr. Pengyu Hao
Postdoctoral Research Associate
Dr. Sreten Cvetojevic
Postdoctoral Research Associate
Dr. Md. Shahinoor Rahman
Postdoctoral Research Associate